Fortrolighedspolitik

Edwards Lifesciences’ fortrolighedspolitik

(I kraft 30. november 2017 – Europa, inklusive UK og Schweiz)

Download PDF

Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC og de associerede koncernselskaber (kollektivt “Edwards Lifesciences,” “vores”, “vi” eller “os”) anerkender vigtigheden af online fortrolighed og er forpligtet til at beskytte fortroligheden og fortrolighedsvalgene for vores online besøgende og andre, hvis personoplysninger vi modtager. Denne fortrolighedserklæring beskriver vores politikker og praksis for indsamling, brug og opbevaring af oplysninger på “www.edwards.com” eller ethvert websted, der ejes, betjenes eller kontrolleres af os (“steder”), og den gælder også for personoplysninger, som vi opsamler og behandler på anden måde end via stederne (f.eks. personoplysninger om vores kunder, slutbrugere, leverandører og serviceudbydere under levering af vores produkter og tjenesteydelser).

Bemærk, at vores websteder kan indeholde links til andre websteder, der ejes eller kontrolleres af tredjeparter. Denne fortrolighedserklæring vedrører kun Edwards Lifesciences-stederne. Vi kontrollerer eller godkender ikke indholdet på nogen tredjepartssteder og kan ikke acceptere ansvar for fortrolighedspraksis på websteder, der ikke kontrolleres af os. Vi opfordrer dig til at gennemgå fortrolighedspolitikkerne på alle tredjepartssteder, du besøger.

Klik på ethvert af linkene herunder for at besøge det specifikke område i denne fortrolighedserklæring, som du vil besøge, eller fortsæt med at rulle ned, hvis du vil læse denne fortrolighedserklæring i sin helhed.

Oplysninger vi indsamler på vores websteder
Oplysninger vi modtager uden for webstederne
Sådan anvender vi de oplysninger, vi modtager
International behandling i USA og andre steder
Offentliggørelse af oplysninger til tredjeparter
Dine fortrolighedsvalg
Fortrolighed i forbindelse med børn
Vores forpligtelse til datasikkerhed og beskyttelse
Hvis du er bekymret over dine personoplysninger
Ændringer i vores fortrolighedserklæring

Oplysninger vi indsamler på vores websteder

Vi har udarbejdet vores websteder således, at besøgende kan navigere og se webstedindholdet uden at skulle afgive personlige kontaktoplysninger til os, som f.eks. deres navn, adresse, e-mail eller telefonnummer.

Dette afsnit beskriver oplysninger, som besøgende kan vælge at afgive frivilligt, tillige med vores praksis for automatisk indsamling og brug af besøgendes produktrelaterede og analytiske oplysninger, som f.eks. besøgendes IP-adresser og oplysninger om, hvordan besøgende navigerer gennem webstederne.

Oplysninger du afgiver

Via brugen af webstederne kan du vælge at give os personoplysninger, der identificerer dig eller dine familiemedlemmer. Disse personoplysninger kan omfatte en persons navn, post- eller e-mailadresse, telefonnummer, id-nummer eller et nationalt identifikationsnummer, oplysninger om din sundhedsmæssige eller medicinske tilstand eller andre oplysninger, der ville gøre det muligt for Edwards Lifesciences at identificere eller kontakte dig. En patient, der har modtaget et af Edwards Lifesciences’ produkter, kan f.eks. vælge at dele sine erfaringer med os. En person, der søger arbejde, kan vælge at ansøge om et job online eller anmode om yderligere oplysninger om jobmuligheder. En sundhedsfaglig person kan bede os om at sende oplysninger om et eller flere af vores produkter eller kan give oplysninger om en bestemt patient. En velgørenhedsorganisation kan anmode om en donation.

Nogle aspekter af vores websteder kan desuden være begrænset til brug udelukkende for praktiserende læger, og adgang til de sektioner på webstederne kan kræve personoplysninger for at lette registrering og verifikation.

For at opfylde din anmodning om at bruge funktionerne på vores websteder kan vi i disse tilfælde udbede os personoplysninger som f.eks. navn, post- eller e-mailadresse, telefonnummer og måske et ydernummer eller andre oplysninger, der verificerer berettigelse til at se et bestemt, begrænset indhold eller for at gøre det muligt for dig at registrere dig til en begivenhed. Under særlige forhold som f.eks. en komplikation i forbindelse med et af vores produkter kan vi også blive nødt til at indhente personoplysninger om din sygdomstilstand for at muliggøre påkrævet indberetning til statslige, kontrollerende myndigheder. Læger skal sikre, at de har fået deres patients samtykke (når den er påkrævet) før fremsendelse af person- eller sygdomsoplysninger om deres patienter.

Oplysninger vi indsamler automatisk

For at forbedre oplevelsen online indsamler vi rutinemæssigt visse produktrelaterede og analytiske oplysninger om vores besøgende og deres brug af vores websteder. Vi registrerer f.eks. IP-adressen på hver computer, der logger på vores websteder. Denne IP-adresse gør det ikke muligt for os at identificere dig med navn eller kontaktoplysninger, men den gør det muligt for os at opretholde kommunikation med din computer under dit besøg. Den gør det også muligt for os at identificere det land, du kommer fra, så vi automatisk kan dirigere dig til det indhold, der er relevant for dit land.

Vi benytter også “cookies” og lignende sporingsteknologier. Disse er små datafiler, der er placeret på din computer, som sætter os og vores tredjepartspartnere i stand til at identificere din navigation på webstederne og eventuelle bestemte sider eller oplysninger, du besøger. Besøg vores Cookie-erklæring for at få flere oplysninger om cookies, inklusive dine rettigheder med hensyn til cookies.

Vi kan også poste annoncer på tredjeparters websteder. Disse tredjeparter kan spore oplysninger om webstedbrug såvel som oplysninger om “klikrater” fra en annonce på vores websteder. Dette hjælper os med at forstå effektiviteten ved vores annoncering.

Oplysninger vi modtager uden for webstederne

Vi erkender, at vi kan modtage personoplysninger på andre måder end via vores websteder. Vi indsamler oplysninger om vores kunder og potentielle kunder med henblik på levering af vores produkter og tjenesteydelser – som f.eks. kontaktoplysninger, regnskabs-/faktureringsoplysninger og alle andre oplysninger, vi får mens vi driver forretning. Mange læger underretter os f.eks. når der er blevet implanteret en bestemt klap, så vi kan opretholde en database for den patient, der modtog en klap med et bestemt serienummer. Læger underretter os også om klager eller komplikationer i forbindelse med vores produkter og kan utilsigtet medtage oplysninger om patientens helbred. Jobansøgere kan sende trykte ansøgninger. Vi opretholder fortegnelser over køb, som vores lægekunder har foretaget, og deres tilstedeværelse ved uddannelsesmæssige og andre begivenheder, vi er vært for.

Vi indsamler også oplysninger fra vores forhandlere, leverandører, konsulenter, professionelle rådgivere og andre tredjeparter med det formål at lede og drive vores forretning. Vi indsamler f.eks. forretningskontaktoplysninger, regnskabsoplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige for at engagere vores leverandører og andre forretningspartnere og at evaluere deres præstation.

Vi giver personoplysninger den samme beskyttelse, uanset om vi modtager dem via et websted eller på andre måder. Beskrivelserne herunder vedrører personoplysninger, der indsamles eller modtages af os, uanset hvordan de blev modtaget.

Sådan anvender vi de oplysninger, vi modtager

Hvis du vælger at give os personoplysninger, vil vi anvende de oplysninger til en række formål.

 • Til at besvare din specifikke forespørgsel eller anmodning og til at give dig oplysninger og adgang til ressourcer, du har anmodet os om.
 • Til at levere, betjene og opretholde webstederne.
 • Til at forbedre navigationen og indholdet på vores websteder, for vores systemadministration og for sikkerheden.
 • Til at behandle og fuldføre transaktioner.
 • Til at administrere vores kundeforhold, herunder at besvare forespørgsler og yde kundeservice og -support.
 • Til at levere vores produkter og tjenesteydelser.
 • Til at udføre forskning og udvikling for at forbedre vores produkter og tjenesteydelser.
 • Til at vurdere økonomiske, kredit- eller forsikringsmæssige risici, der opstår i ethvert forhold eller prospektivt forhold til en kunde, en leverandør, en forhandler eller en forretningspartner.
 • Til at udføre andre lovlige forretningsformål og andre formål, som vi vil underrette vores brugere og kunder om.

Vi vil også give dig lejlighed til at fortælle os, om vi må bruge dine personoplysninger til at sende dig andre oplysninger om Edwards Lifesciences’ produkter, aktiviteter eller muligheder. Hvis du på noget tidspunkt ønsker af “afmelde” dig disse kommunikationer, kan du gøre det ved at udfylde denne formular. Edwards Lifesciences sælger ikke eller videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter til brug for tredjeparters markedsføring.

Vi kan anvende de produktrelaterede og analytiske oplysninger, som vi og vores partnere indsamler (om din computers/enheds IP-adresse og via brugen af cookies) under dine fremtidige besøg. Disse oplysninger gør det muligt for os at dirigere dig til specifikt indhold på de websteder, der kan være af interesse og for at huske din computer næste gang, du aflægger besøg. Hvis du besøger mange Edwards Lifesciences-websteder, kan vi samle oplysningerne fra dine besøg for bedre at forstå brugen af vores websteder.

Vi kan også samle disse produktrelaterede og analytiske oplysninger, vi indsamler, hvilket hjælper os til at forbedre vores websteder ved at overvåge interessen i forskelligt indhold på webstederne og til at forstå, hvordan vores besøgende navigerer på webstederne. Disse oplysninger kan også hjælpe os med at diagnosticere eventuelle problemer med vores websteder.

Hvis du vælger at give os personoplysninger, kan vi kombinere de pågældende oplysninger med de upersonlige oplysninger, der er indsamlet via IP-adressegenkendelse og cookies for at hjælpe os med at forstå dine specifikke interesser og forsyne dig med relevante oplysninger.

International behandling i USA og andre steder

Alle oplysninger, som du giver eller vi indsamler, kan blive meddelt til Edwards Lifesciences’ søsterselskaber og til vores tredjepartsserviceudbydere rundt omkring i verden til formål, der er i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. Dette omfatter overførsel til USA, hvor mange af vores elektroniske data er gemt. Hvis du vælger at give os dine personoplysninger via webstederne, udgør denne levering af oplysninger din bekræftelse på sådanne overførsler.

Dette betyder, at dine oplysninger kan kommunikeres til et andet land end dit bopælsland til behandling eller lagring, og de kan også kommunikeres til tredjeparter, der er ansat af os til at levere tjenesteydelser som f.eks. hosting af websteder, databaseadministration eller analytiske tjenesteydelser. Nogle af disse lande har muligvis ikke databeskyttelseslove, der svarer til lovene i det land, hvor du bor, men vi har truffet forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger forbliver beskyttede til de standarder, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring, uanset hvor de behandles.

Se oplysninger herunder vedrørende besøgende fra Europa om vores deltagelse i EU-US Privacy Shield Framework og Swiss-US Privacy Shield Framework.

EU-US Privacy Shield og Swiss-US Privacy Shield

Ved behandling af personoplysninger fra det europæiske økonomiske samarbejdsområde har Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC og Edwards Lifesciences CardiAQ LLC certificeret overensstemmelse med EU-US Privacy Shield og Swiss-US Privacy Shield, som fremsat af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, brug og tilbageholdelse af personoplysninger fra europæiske lande. Vi har certificeret overholdelse af Privacy Shield-principperne om varsel, valg, ansvarlighed for videreoverførsel, sikkerhed, dataintegritet og formålsbegrænsning, adgang, regres, håndhævelse og ansvar. Besøg [exit_notice id=’791′]https://www.privacyshield.gov[/exit_notice]for at få mere at vide om EU-US Privacy Shield og Swiss-US Privacy Shield Frameworks. Besøg:[exit_notice id=’791′]https://www.privacyshield.gov/list[/exit_notice] for at gennemgå vores certificeringsside på Privacy Shield-listen.

Vores amerikanske entiteter er underlagt den føderale handelskommissions undersøgelses- og håndhævelseskræfter.

Når vi overfører personoplysninger til vores tredjepartsagenter under Privacy Shield, vil vi forblive ansvarlige, hvis vores tredjepartsagent ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Privacy Shield-principperne, medmindre vi beviser, at vi ikke er ansvarlige for den hændelse, der resulterede i skaden.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores EU-US eller Swiss-US Privacy Shield-certificeringer, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger, og vi vil omgående reagere på dit spørgsmål eller bekymring.

Hvis du har et uafklaret problem omkring fortrolighed eller databrug, som vi ikke har behandlet tilfredsstillende, bedes du kontakte vores tredjepartskonfliktløser, der er placeret i USA (gratis) på [exit_notice id=’791′]https://feedback-form.truste.com/watchdog/request[/exit_notice]. Hvis disse uafhængige bestræbelser ikke lykkes, tillader Privacy Shield Framework voldgift i visse situationer. Besøg [exit_notice id=’791′]https://www.privacyshield.gov[/exit_notice] for at få flere oplysninger om voldgiftsprocessen.

Vi vil også samarbejde og efterkomme alle undersøgelser, beslutninger eller råd, der træffes eller gives af det amerikanske handelsministerium og den føderale handelskommission med hensyn til personoplysninger, som vi modtager under Privacy Shield Framework.

Bemærk, at under visse omstændigheder kan det være påkrævet, at vi offentliggør personoplysninger som reaktion på lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder for at imødekomme krav om national sikkerhed eller håndhævelse.

Offentliggørelse af oplysninger til tredjeparter

Edwards Lifesciences benytter tredjeparter, der udfører tjenesteydelser for os, herunder databehandlingsservices, og de pågældende tredjeparter har indvilliget i at opretholde fortrolighed og sikkerhed for alle personoplysninger, de modtager fra os.

I nogle tilfælde kan vi ifølge loven, en stævning eller en retskendelse blive nødt til at offentliggøre oplysninger. Hvis du f.eks. anvender et websted til at indberette en negativ produkterfaring, kan det være påkrævet, at vi indberetter de pågældende oplysninger til FDA (U.S. Food and Drug Administration) eller til tilsvarende kontrolorganer i andre lande. Vi må også offentliggøre oplysninger, hvor vi mener, at det er nødvendigt for at beskytte en persons vitale interesser eller udøve, dokumentere eller forsvare vores juridiske rettigheder.

Hvis en tredjepart køber et af vores koncernmedlemmer eller medlemmets aktiver, så må vi offentliggøre oplysninger til den pågældende tredjepart i forbindelse med salget. Vi vil gøre det klart over for tredjepartskøberen, at denne kun må bruge de personoplysninger, som køberen modtager fra os til de formål, de oprindelig blev indsamlet til.

Til sidst må vi anmode om dit samtykke til at dele dine personoplysninger med nogle tredjeparter. Under de omstændigheder vil vi kun dele personoplysningerne med dit samtykke.

Dine fortrolighedsvalg

Når du bruger webstederne, får du mulighed for at træffe valg omkring de personoplysninger, vi modtager og hvordan vi anvender dem.

Modtag oplysninger om Edwards. Hvis du giver os personoplysninger, kan du blive bedt om at bekræfte, om du vil modtage kommunikationer fremover, hverunder e-mails. Hvis du bekræfter, kan vi fra tid til anden sende dig oplysninger om produkter eller tjenesteydelser. Selv hvis du bekræfter, at Edwards må sende dig yderligere oplysninger, kan du når som helst skifte mening ved at udfylde denne formular eller ved at følge instruktionerne i de e-mails, vi sender til dig.

Cookies. Se oplysninger om, hvordan du accepterer eller afviser cookies og lignende sporingsteknologier i vores Cookie-erklæring .

Adgang til, rettelse eller ændring af personoplysningerne. Hvis du ønsker at få adgang til, opdatere, rette, ændre eller slette de personoplysninger, du tidligere har givet os, bedes du udfylde denne formular. Vi vil behandle din anmodning i overensstemmelse med Privacy Shield-principperne og alle gældende love.

Undlad at spore signaler/online sporing. Nogle webbrowsere kan indstilles til at sende et “Do Not Track” (DNT (Undlad at spore))-signal til de websteder, du besøger. Dette signal instruerer webstedet i ikke at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på tværs af forskellige websteder. På nuværende tidspunkt reagerer vi ikke på DNT-signaler.

Edwards Lifesciences sporer imidlertid ikke dine aktiviteter på nogen tredjepartswebsteder eller -applikationer (undtagen med hensyn til overvågning af dine interaktioner med nogle af vores annoncer på tredjepartssteder), og vi vælger ikke indhold baseret på dine aktiviteter på tredjepartssteder eller -applikationer. Hvis du besøger mere end et Edwards-websted, sporer vi dine aktiviteter på alle Edwards-kørte websteder, så vi kan forbedre din generelle oplevelse hos Edwards.

Sletning af dine personoplysninger. Du kan anmode om, at Edwards Lifesciences sletter dine personoplysninger ved at udfylde denne formular.

Fortrolighed i forbindelse med børn

Edwards Lifesciences har ikke til hensigt at indsamle personoplysninger om børn under 13 år uden samtykke fra barnets forældre eller juridiske værge. Vi deler ikke personoplysninger om nogen under 13 år med andre uden for Edwards (undtagen i tilfælde, hvor loven kræver det og med vores agenter, som har forpligtet sig til at opretholde datafortrolighed).

Børn under 13 år må ikke sende personoplysninger til os uden deres forældres eller juridiske værges udtrykkelige tilladelse. Hvis du mener, at dit barn har sendt personoplysninger, og du gerne vil anmode om, at deres oplysninger fjernes fra vores systemer, bedes du udfylde denne formular. Vi vil gøre os rimelige anstrengelser for at imødekomme din anmodning.

Vores forpligtelse til datasikkerhed og beskyttelse

Edwards Lifesciences forstår, at sikkerheden omkring dine personoplysninger er af den yderste vigtighed, og vi arbejder på at bevare din tillid. Vi anvender teknologiske og organisationsmæssige foranstaltninger af industristandard til at beskytte sikkerheden omkring de oplysninger, som vi indsamler og som du giver os.

Trods disse rimelige anstrengelser for at sikre personoplysninger mod tab, tyveri, ændring eller andre typer misbrug kan vi ikke garantere, at sådanne tab aldrig vil forekomme. Der er altid risiko for, at en tredjepart uden vores tilladelse uretmæssigt kan få adgang til vores systemer eller på anden måde få adgang til personoplysninger.

Hvis du er bekymret over dine personoplysninger

Hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedserklæring eller om dine personoplysninger, kan du kontakte os via denne formular eller på nedenstående adresse:

 • Privacy Office
  Edwards Lifesciences
  One Edwards Way
  Irvine, California 92614
  E-mail: privacy@edwards.com

Hvis du ønsker at få svar via e-mail, skal du sørge for at angive dit navn, din post- og e-mailadresse. Hvis vi ikke modtager en e-mailadresse, vil vi svare via ordinær post.

Ændringer i vores fortrolighedserklæring

Vi kan fra tid til anden foretage ændringer i vores fortrolighedserklæring. Når vi gør det, vil vi poste den opdaterede politik og ændre datoen for “sidst revideret” herunder. Du opfordres til lejlighedsvis at besøge denne side for at holde dig opdateret med vores praksisser.

Vores hensigt er at bruge personoplysninger i overensstemmelse med fortrolighedserklæringen, der er gældende på det tidspunkt, hvor oplysningerne blev indsamlet. Hvis vi har til hensigt i væsentlig grad at ændre den måde, hvorpå vi anvender eller deler personoplysninger, vil vi informere dig i forvejen, og du vil få lejlighed til at vælge, om du vil give os tilladelse til at anvende dine oplysninger på disse nye eller anderledes måder.

Revideret 30. november 2017, til ændring af referencen til vores tredjepartskonfliktløser.