Esitteet

Ota oman terveytesi ohjat käsiisi ja käytä maksuttomia aorttaläpän ahtaumasta kertovia työkaluja: : oireiden tarkistusluettelo, potilaskertomukset, esitteet ja toimenpidevideot sekä paljon muuta.