Tietosuojakäytäntö

Edwards Lifesciences -tietosuojakäytäntö

(Voimassa 30. marraskuuta 2017 alkaen – Eurooppa, mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta ja Sveitsi)

Lataa PDF

Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC ja niiden sisaryhtiöt (yhteisesti ”Edwards Lifesciences” ja viitteet ”meihin”) tunnistavat verkkotietosuojan tärkeyden ja ovat sitoutuneet suojaamaan verkkosivuillaan käyvien samoin kuin muiden niille henkilötietoja antavien henkilöiden tietosuojaa ja tietosuojavalintoja. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa käytäntöjämme ja menettelytapojamme siitä, miten keräämme, käytämme ja säilytämme tietoa verkkosivustolla www.edwards.com tai millä tahansa muulla verkkosivustolla, jonka omistamme, jota hoidamme tai hallinnoimme (”verkkosivustot”), ja se koskee myös henkilötietoja, jotka hankimme ja joita käsittelemme muutoin kuin verkkosivustojen kautta (esimerkiksi toimittamiemme tuotteiden ja palvelujen yhteyteen liittyvää henkilötietoa asiakkaistamme, loppukäyttäjistä, toimittajista ja palveluntarjoajista).

Huomaa, että verkkosivustomme voivat tarjota linkkejä muihin verkkosivustoihin, jotka ovat kolmannen tahon omistamia ja hallinnoimia. Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain Edwards Lifesciences -verkkosivustoja. Emme hallinnoi emmekä hyväksy minkään muun kolmannen tahon verkkosivuston sisältöä emmekä voi ottaa vastuuta minkään sellaisen verkkosivuston tietosuojakäytännöistä, joita emme hallinnoi. Kehotamme sinua lukemaan vierailemiesi kolmannen tahon verkkosivustojen tietosuojakäytännöt.

Voit siirtyä mihin tahansa tämän tietosuojakäytännön erityisalueeseen valitsemalla sen linkin seuraavasta, tai voit jatkaa vierittämällä sivua alaspäin, jos haluat lukea tämän tietosuojakäytännön kokonaisuudessaan.

Tiedot, joita verkkosivustoilla keräämme
Tiedot, jotka meille annetaan verkkosivustojen ulkopuolelta
Miten käytämme keräämäämme tietoa
Kansainvälinen prosessointi Yhdysvalloissa ja muualla
Tietojen julkaiseminen kolmansille tahoille
Tietosuojavalintasi
Lasten tietosuoja
Sitoumuksemme tietoturvallisuuteen ja -suojaan
Jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi
Muutokset tietosuojakäytäntöömme

Tiedot, joita verkkosivustoilla keräämme

Olemme suunnitelleet verkkosivustomme siten, että kävijät voivat navigoida ja näyttää verkkosivuston sisältöä antamatta itsestään meille mitään henkilökohtaista yhteystietoa, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

Tässä osiossa kuvataan tietoa, jota käyttäjät voivat valitessaan antaa vapaaehtoisesti, sekä käytäntömme käyttäjien laitteeseen liittyvän ja analyyttisen tiedon automaattisesta keräämisestä, esimerkiksi kävijöiden IP-osoitteet, ja tietoa siitä, miten kävijät navigoivat verkkosivustoillamme.

Käyttäjän antamat tiedot

Kun käyt verkkosivustoillamme, voit valitessasi antaa meille henkilötietoa, josta sinut tai perheenjäsenesi voidaan tunnistaa. Näihin henkilötietoihin voivat kuulua henkilön nimi, posti- tai sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunniste tai kansallinen tunniste, terveyttä tai sairauksia koskevaa tietoa tai mitä tahansa muuta tietoa, jonka perusteella Edwards Lifesciences voi tunnistaa sinut tai ottaa sinuun yhteyttä. Esimerkiksi potilas, jolla on yksi Edwards Lifesciences -tuotteista, voi päättää jakaa kokemuksensa kanssamme. Henkilö, joka hakee työpaikkaa, voi päättää hakea työpaikkaa verkossa tai pyytää lisätietoa työpaikkamahdollisuuksista. Terveydenhuollon ammattilainen voi pyytää tietoa yhdestä tai useammasta tuotteestamme tai hän voi raportoida tietoa tietystä potilaasta. Hyväntekeväisyysjärjestö voi pyytää lahjoitusta.

Tämän lisäksi jotkin verkkosivustojemme osiot voivat olla vain laillistettujen terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, ja käyttöoikeudet kyseisiin osioihin voivat edellyttää henkilötietojen antamista rekisteröinnin ja todennuksen vuoksi.

Jotta voimme näissä tapauksissa myöntää käyttöoikeudet verkkosivustojemme kyseisiin ominaisuuksiin, voimme pyytää henkilötietoja, esimerkiksi nimen, posti- tai sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja ehkä keskusrekisterinumeron tai muuta tietoa, voidaksemme todentaa käyttöoikeuksien oikeellisuudet tiettyyn rajoitettuun sisältöön tai sallia rekisteröinnin tapahtumaan. Rajoitetuissa olosuhteissa, kuten jotain tuotettamme koskevan haittatapahtuman ollessa kyseessä, voimme myös pyytää henkilökohtaista tietoa terveydentilasta, jotta voimme osaltamme täyttää ilmoitusvelvollisuutemme julkisille sääntelyviranomaisille. Terveydenhuollon ammattilaisten on varmistettava, että he ovat hankkineet potilaansa suostumuksen (soveltuvissa tapauksissa) ennen kuin he antavat potilaitaan koskevaa henkilö- tai terveystietoa.

Tiedot, jotka keräämme automaattisesti

Jotta voimme parantaa verkkosivustojamme, keräämme säännöllisesti tiettyä laitteeseen liittyvää ja analyyttista tietoa kävijöistämme ja siitä, miten he käyttävät verkkosivustojamme. Esimerkiksi taltioimme kunkin verkkosivustoillemme kirjautuvan tietokoneen IP-osoitteen. Emme saa käyttäjän nimeä tai yhteystietoja tämän IP-osoitteen perusteella, mutta sen avulla voimme ylläpitää yhteyttä käyttäjän laitteeseen käynnin aikana. Voimme tunnistaa maan, jossa olet, jotta voimme automaattisesti ohjata sinut maakohtaiseen sisältöön.

Käytämme myös evästeitä ja muita seurantateknologioita. Ne ovat pieniä datatiedostoja, jotka asennetaan tietokoneeseesi ja joiden avulla me ja kolmannen tahon kumppanimme voimme tunnistaa verkkosivustojemme navigoinnit ja tietyt sivut tai tiedot, joissa käyt. Lisätietoa evästeistä, mukaan lukien omat oikeutesi evästeiden suhteen, ovat kohdassa Evästekäytäntö.

Voimme myös sijoittaa ilmoituksia kolmannen tahon verkkosivustoille. Nämä kolmannet tahot voivat seurata verkkosivustojen käyttötietoja sekä tietoa ilmoitusten linkeistä verkkosivustoillemme. Tämän avulla voimme seurata ilmoitustemme tehokkuutta.

Tiedot, jotka meille annetaan verkkosivustojen ulkopuolelta

Olemme tietoisia siitä, että voimme saada henkilötietoja muulla tavalla kuin vain verkkosivustojemme kautta. Keräämme tietoa asiakkaistamme ja mahdollisista asiakkaista, jotta voimme tarjota tuotteitamme ja palvelujamme – esimerkiksi yhteystiedot, taloudelliset/laskutustiedot ja muut tiedot, joita saamme liiketoimiemme yhteydessä. Esimerkiksi monet lääkärit ilmoittavat meille, kun tietty läppä on implantoitu, jotta voimme ylläpitää tietyn sarjanumeron perusteella tietokantaa potilaasta, jolle läppä asennettiin. Lääkärit ilmoittavat meille myös tuotteisiimme liittyvistä reklamaatioista tai haittatapahtumista, ja näissä voi olla tahattomasti tietoa potilaan terveydestä. Työpaikanhakijat voivat lähettää hakemukset paperikopioina. Pidämme kirjaa lääkäriasiakkaidemme hankinnoista ja heidän osallistumisistaan isännöimiimme koulutus- ja muihin tapahtumiin.

Keräämme myös tietoa myyjistämme, toimittajistamme, konsulteistamme, neuvonantajistamme ja muista kolmansista tahoista liiketoimintamme hallinnointi- ja toimintatarkoituksissa. Esimerkiksi keräämme yritysyhteystietoa, taloudellista tietoa ja muuta tarpeellista tietoa, jotta voimme palkata toimittajia ja muita liikekumppaneita ja arvioida heidän suorituskykyään.

Suojaamme henkilötietoja samalla tavalla riippumatta siitä, millä tavalla ne meille päätyvät, joko verkkosivuston kautta tai muulla tavalla. Seuraavat kuvaukset koskevat keräämiämme ja meille annettuja henkilötietoja huolimatta siitä, millä tavalla ne on saatu.

Miten käytämme keräämäämme tietoa

Jos päätät antaa meille henkilötietojasi, käytämme näitä tietoja useisiin eri tarkoituksiin:

 • Tiettyyn kyselyyn tai pyyntöön vastaaminen ja tietojen antaminen sekä käyttöoikeuksien myöntäminen resursseihin, joita käyttäjä on pyytänyt
 • Verkkosivustojen saattaminen kävijöiden käyttöön, niiden hallinnoiminen ja ylläpitäminen
 • Verkkosivustojemme navigoinnin ja sisällön, järjestelmänhallinnan ja turvallisuuden parantaminen
 • Toimitusten prosessoiminen ja loppuunsaattaminen
 • Asiakassuhteidemme hallinnoiminen, mukaan lukien kyselyihin ja kommentteihin vastaaminen sekä asiakaspalvelun ja -tuen järjestäminen
 • Tuotteidemme ja palvelujemme toimittaminen
 • Tutkimus- ja kehitystyön tekeminen tuotteidemme ja palvelujemme parantamistarkoituksissa
 • Olemassa oleviin asiakas-, toimittaja-, jälleenmyyjä- tai liikekumppanisuhteisiimme tai prospektiivisiin suhteisiimme liittyvien taloudellisten, luottoa tai vakuutusta koskevien riskien arvioiminen
 • Muiden sellaisten laillisten liiketoimien ja tarkoitusten toimeenpaneminen, joista ilmoitamme käyttäjillemme ja asiakkaillemme.

Annamme sinulle myös mahdollisuuden kertoa meille, haluatko meidän käyttävän henkilötietojasi lähettääksemme sinulle muuta tietoa Edwards Lifesciences -tuotteista, -tekemisistä tai -mahdollisuuksista. Jos haluat missään vaiheessa peruuttaa nämä yhteydenotot, voit tehdä sen täyttämällä tämän lomakkeen. Edwards Lifesciences ei myy eikä muutoin anna henkilötietoja kolmansille tahoille kolmansien tahojen markkinointitarkoituksiin.

Voimme myös käyttää laitteeseen liittyviä ja analyyttisia tietoja, joita me ja kumppanimme keräämme (tietokoneen/laitteen IP-osoite ja evästeiden kautta saamamme tiedot) tulevilla verkkosivustokäynneilläsi. Tämän tiedon avulla voimme ohjata sinut verkkosivustoilla suoraan tiettyyn sisältöön, josta olet ehkä kiinnostunut, ja muistaa tietokoneesi/laitteesi seuraavalla käyntikerralla. Jos käyt useilla eri Edwards Lifesciences -verkkosivustoilla, voimme yhdistää nämä tiedot käynneistäsi, jotta voimme ymmärtää verkkosivustojemme käyttöä paremmin.

Voimme myös yhdistää keräämiämme laitteeseen liittyviä ja analyyttisia tietoja, joiden avulla voimme parantaa verkkosivustojamme seuraamalla mielenkiintoa eri verkkosivustojemme sisältöön ja ymmärtääksemme, miten kävijät navigoivat verkkosivuillamme. Näiden tietojen avulla voimme myös määrittää verkkosivustojemme ongelmia.

Jos päätät antaa meille henkilötietojasi, voimme yhdistää kyseistä tietoa IP-osoitetunnisteista ja evästeistä keräämiemme tietojen kanssa, jotta voimme paremmin ymmärtää, mistä olet kiinnostunut, ja toimittaa sinulle asiaankuuluvaa tietoa.

Kansainvälinen prosessointi Yhdysvalloissa ja muualla

Mitä tahansa antamaasi tietoa tai keräämäämme tietoa voidaan paljastaa Edwards Lifesciencesin sisaryhtiöille ja kolmannen tahon palveluntarjoajille ympäri maailmaa tarkoituksiin, jotka ovat yhteneviä tämän tietosuojakäytännön kanssa. Tähän kuuluvat siirrot Yhdysvaltoihin, missä suurta osaa sähköisestä datastamme säilytetään. Jos päätät antaa meille henkilötietojasi verkkosivustojen kautta, tämä tiedonanto muodostaa kyseisten siirtojen kuittauksen puolestasi.

Tämä tarkoittaa sitä, että tietojasi voidaan lähettää oman asuinmaasi ulkopuoliseen maahan prosessointia tai säilytystä varten, ja sitä voidaan lähettää myös kolmansille tahoille, jotka olemme palkanneet toimittamaan palveluja, kuten verkkosivustojen isännöinti, tietokantojen hallinnointi tai analyyttiset palvelut. Joissakin näissä maissa ei ehkä ole oman asuinmaasi tietosuojalakeja vastaavia lakeja, mutta olemme ryhtyneet toimiin sen varmistamiseksi, että henkilötiedot pysyvät suojattuina tämän tietosuojakäytännön mukaisesti huolimatta siitä, missä niitä prosessoidaan.

Eurooppalaisten kävijöiden tiedoksi seuraavassa on tietoa osallistumisestamme EU-US- ja Swiss-US Privacy Shield Framework -järjestelyihin.

EU-US Privacy Shield ja Swiss-US Privacy Shield

Kun Euroopan talousyhteisön alueelta peräisin olevia henkilötietoja prosessoidaan, Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC ja Edwards Lifesciences CardiAQ LLC vakuuttavat, että ne noudattavat EU-US Privacy Shield- ja Swiss-US Privacy Shield -järjestelyjen ehtoja siten kuin Yhdysvaltain kauppaministeriö on asettanut ne koskien Euroopan maista peräisin olevien henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä. Vakuutamme noudattavamme yksityisyyssuojan ilmoitusperiaatteita, valintaa, eteenpäinsiirtojen vastuullisuutta, turvallisuutta, tietojen eheyttä ja tarkoituksen rajoitusta, käyttöoikeuksia, apukeinoja, toimeenpanoa ja edesvastuuta. Lisätietoa EU-US Privacy Shield- ja Swiss-US Privacy Shield -järjestelyistä on osoitteessa https://www.privacyshield.gov. Oma sertifiointisivumme Privacy Shield -luettelossa on osoitteessa: https://www.privacyshield.gov/list.

Yhdysvalloissa olevat yhteisömme ovat Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomission tutkimus- ja toimeenpanovallan alaisia.

Kun siirrämme henkilötietoja kolmannen tahon edustajillemme Privacy Shield -järjestelyn ehtojen mukaan, olemme edelleen vastuussa, jos kolmannen tahon edustajamme ei prosessoi henkilötietojasi Privacy Shield -periaatteiden mukaisesti, paitsi jos pystymme todistamaan, että emme ole vastuussa tapahtumasta, joka vahingon aiheutti.

Jos sinulla on kysyttävää EU-US- tai Swiss-US Privacy Shield -sertifioinneista, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavassa annettujen yhteystietojen mukaan, ja vastaamme pikimmiten kysymyksiisi tai sinua askarruttaviin asioihin.

Jos sinulla on tietosuojaa tai tiedon käyttöä koskeva ratkaisematon kysymys, johon emme ole vastanneet tyydyttävästi, pyydämme, että otat yhteyttä yhdysvaltalaiseen kolmannen tahon riita-asian ratkaisuntarjoajaan (maksuton) osoitteessa https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Jos nämä riippumattomat pyrkimykset eivät ratkaise ongelmaa, Privacy Shield -järjestely mahdollistaa välimiesmenettelyn tietyissä tilanteissa. Lisätietoa välimiesmenettelystä on osoitteessa https://www.privacyshield.gov.

Olemme myös yhteistoiminnassa Yhdysvaltain kauppaministeriön ja liittovaltion kauppakomission kaikkien tutkimusten, päätösten tai neuvojen kanssa ja noudatamme niitä, koskien vastaanottamiamme henkilötietoja Privacy Shield -järjestelyn puitteissa.

Huomaa, että tietyissä olosuhteissa voimme joutua paljastamaan henkilötietojasi vastataksemme julkisten viranomaisten lainmukaisiin pyyntöihin, mukaan lukien kansallisen turvallisuuden tai lainvalvontaviranomaisten vaatimusten noudattaminen.

Tietojen julkaiseminen kolmansille tahoille

Edwards Lifesciences käyttää kolmansia tahoja, jotka toimittavat meille palveluja, mukaan lukien tietojenkäsittelypalvelut, ja nämä kolmannet tahot ovat sopineet ylläpitävänsä meiltä saamiensa kaikkien henkilötietojen tietosuojaa ja turvallisuutta.

Joissakin tapauksissa voimme joutua lain, haasteen tai tuomioistuimen päätöksen johdosta paljastamaan tietoa. Jos esimerkiksi ilmoitat haitallisesta tuotekokemuksesta verkkosivuston kautta, voimme joutua ilmoittamaan kyseiset tiedot Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolle (FDA) tai samanlaisille säännöstelyviranomaisille muissa maissa. Voimme myös joutua paljastamaan tietoa, jos uskomme sen olevan välttämätöntä kenen tahansa henkilön elintärkeän edun kannalta tai käyttääksemme, osoittaaksemme tai puolustaaksemme omia laillisia oikeuksiamme.

Jos kolmas taho ostaa minkä tahansa konsernimme osan tai heidän omaisuutensa, voimme tässä tapauksessa paljastaa tietoa kyseiselle kolmannelle taholle myynnin yhteydessä. Teemme selväksi kolmannen tahon ostajalle, että se voi käyttää meiltä vastaanottamiaan henkilötietoja vain niihin tarkoituksiin, mihin ne alunperin saatiin.

Lopuksi voimme pyytää suostumustasi jakaa henkilötietosi joidenkin kolmansien tahojen kanssa. Näissä olosuhteissa jaamme henkilötietosi vain, jos suostut siihen.

Tietosuojavalintasi

Kun käytät verkkosivustojamme, sinulle annetaan tilaisuuksia tehdä valintoja siitä, mitä henkilötietoja annat meille ja miten niitä käytämme.

Edwardsin lähettämää tietoa. Jos annat meille henkilötietojasi, voimme pyytää sinua vahvistamaan, haluatko saada tulevaisuudessa meiltä viestejä, mukaan lukien sähköpostiviestit. Jos vahvistat haluavasi, voimme aika ajoin lähettää sinulle tietoa tuotteista tai palveluista. Vaikka vahvistaisitkin, että Edwards saa lähettää sinulle lisätietoa, voit muuttaa mielesi milloin tahansa täyttämällä tämän lomakkeen tai noudattamalla sähköpostiviesteissämme annettuja ohjeita.

Evästeet.  Evästekäytännössä on tietoa siitä, miten evästeet ja muut samanlaiset jäljitysteknologiat hyväksytään tai hylätään.

Henkilötietojen tarkasteleminen, korjaaminen tai muuttaminen. Jos haluat nähdä, päivittää tai korjata, muuttaa tai poistaa aiemmin meille antamiasi henkilötietoja, täytä tämä lomake. Huomioimme pyyntösi Privacy Shield -periaatteiden ja soveltuvien lakien mukaisesti.

Älä jäljitä -signaalit / verkkojäljitys. Jotkut selaimet on voitu asettaa lähettämään Älä jäljitä -signaalin (DNT) verkkosivustoille, joissa käyt. Tämä signaali ohjeistaa verkkosivustoa olemaan keräämättä tietoa toimistasi eri verkkosivustoilla. Emme tällä hetkellä vastaa DNT-signaaleihin.

Edwards Lifesciences ei kuitenkaan jäljitä toimiasi missään kolmannen tahon verkkosivustossa tai sovelluksessa (paitsi tarkkailee toimiasi ilmoitustemme suhteen kolmannen tahon verkkosivustoilla), emmekä valitse sisältöä kolmannen tahon verkkosivustoissa tai sovelluksissa tekemiesi toimien perusteella. Jos käyt useammassa kuin yhdessä Edwardsin verkkosivustossa, jäljitämme toimiasi kaikissa Edwardsin verkkosivustoissa, jotta voimme parantaa yleistä kokemustasi Edwardsin suhteen.

Henkilötietojen poistaminen. Voit pyytää Edwards Lifesciences -yhtiötä poistamaan henkilötietosi täyttämällä tämän lomakkeen.

Lasten tietosuoja

Edwards Lifesciences ei aio kerätä henkilötietoa alle 13-vuotiaista lapsista ilman lapsen vanhemman tai laillisen huoltajan suostumusta. Emme jaa kenenkään alle 13-vuotiaan henkilötietoja kenellekään Edwardsin ulkopuolella (paitsi jos laki niin edellyttää, ja edustajillemme, jotka ovat sitoutuneet ylläpitämään tietosuojaa).

Alle 13-vuotiaat lapset eivät saa lähettää meille mitään henkilötietoja ilman vanhempansa tai laillisen huoltajansa nimenomaista lupaa. Jos uskot, että lapsesi on lähettänyt henkilötietojaan ja haluat pyytää, että hänen tietonsa poistetaan järjestelmistämme, täytä tämä lomake. Ryhdymme kohtuullisiin toimiin täyttääksemme pyyntösi.

Sitoumuksemme tietoturvallisuuteen ja -suojaan

Edwards Lifesciences ymmärtää, että henkilötietojen turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, ja pyrimme ylläpitämään luottamuksesi. Käytämme alan standardien mukaisia teknologisia ja organisatorisia menetelmiä suojataksemme keräämiemme ja antamiesi tietojen turvallisuutta.

Huolimatta näistä kohtuullisista toimista turvata henkilötiedot menetykseltä, varkaudelta, muuntamiselta tai muun tyyppiseltä väärinkäytöltä, emme voi taata, ettei sellaista menetystä tule koskaan tapahtumaan. Aina on olemassa riski, että kolmas taho, ilman valtuutustamme, voi laittomasti käyttää järjestelmiämme tai muulla tavalla päästä henkilötietoihin.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai henkilötiedoistasi, voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella tai seuraavassa osoitteessa:

 • Privacy Office
  Edwards Lifesciences
  One Edwards Way
  Irvine, CA 92614, Yhdysvallat
  Sähköposti: privacy@edwards.com

Jos haluat vastauksen sähköpostitse, muista lisätä mukaan nimesi, postiosoitteesi ja sähköpostiosoitteesi. Jos et lähetä sähköpostiosoitettasi, vastaamme postitse.

Muutokset tietosuojakäytäntöömme

Voimme ajoittain muuttaa tietosuojakäytäntöämme. Kun näin teemme, julkaisemme päivitetyn käytännön ja muutamme seuraavassa annetun viimeisen muutospäivämäärän. Tällä sivulla on hyvä käydä toisinaan, jotta pysyt ajan tasalla käytäntöjemme kanssa.

Tarkoituksemme on käyttää henkilötietoja sen tietosuojakäytännön mukaan, joka oli voimassa tietojen keräyshetkellä. Jos aiomme muuttaa olennaisesti tapaamme käyttää tai jakaa henkilötietoja, ilmoitamme siitä etukäteen ja saat mahdollisuuden päättää, haluatko antaa meidän käyttää tietoja näillä uusilla tai erilaisilla tavoilla.

Muutettu 30. marraskuuta 2017 koskien viitettä kolmannen tahon riita-asian ratkaisuntarjoajaan.