Downloaden

Om een kopie van een bestand, programma of document te verkrijgen die op uw computer kan worden opgeslagen en weergegeven. Het gedownloade bestand kan in een afzonderlijk venster worden geopend, kan worden geminimaliseerd aan de onderkant van de webbrowser of kan zich in de map met downloads bevinden.

Alle termen in de woordenlijst weergeven