Privacybeleid

Privacyverklaring van Edwards Lifesciences

(Van kracht vanaf 30 november 2017 – Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland)

PDF downloaden

Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC en de gelieerde ondernemingen van de groep (gezamenlijk aangeduid met “Edwards Lifesciences,” “onze”, “wij” of “ons”) onderkennen het belang van onlineprivacy en zetten ons ervoor in de privacy en privacykeuzes van onze onlinebezoekers en anderen personen van wie we persoonsgegevens ontvangen te beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft ons beleid en onze werkmethoden voor de verzameling, het gebruik en de bewaring van gegevens op “www.edwards.com” of een website die we bezitten, gebruiken of beheren (aangeduid met “websites”), en is ook van toepassing op persoonsgegevens die we op andere wijzen dan via de websites verkrijgen en verwerken (bijvoorbeeld, persoonsgegevens over onze klanten, eindgebruikers, leveranciers en dienstverleners gedurende de verstrekking van onze producten en diensten).

Houd er rekening mee dat onze websites voorzien in koppelingen naar andere websites die de eigendom zijn van of worden beheerd door derden. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Edwards Lifesciences. Wij hebben geen invloed op en staan niet in voor de inhoud van websites van derden en kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de werkmethoden in verband met privacy voor websites die niet door ons worden beheerd. Wij raden u aan het privacybeleid na te lezen van alle websites van derden die u bezoekt.

Klik op een van de onderstaande koppelingen om naar het specifieke gedeelte van deze privacyverklaring te gaan dat u wilt bekijken, of blijf omlaag schuiven als u deze privacyverklaring helemaal wilt lezen.

Gegevens die we op onze websites verzamelen
Gegevens die buiten de websites om aan ons wordt verstrekt
Hoe we de gegevens die we verzamelen gebruiken
Internationale verwerking in de VS en elders
Bekendmaking van gegevens aan derden
Uw privacykeuzes
De privacy van kinderen
Onze inzet voor gegevensbeveiliging en -bescherming
Als u zich zorgen maakt over uw persoonlijke gegevens
Wijzigingen in onze privacyverklaring

Gegevens die we op onze websites verzamelen

We hebben onze websites zo ingericht dat bezoekers kunnen navigeren op de websites en de inhoud ervan kunnen bekijken, zonder dat ze ons persoonlijke contactgegevens hoeven te verstrekken, zoals hun naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer.

In dit onderdeel worden de gegevens beschreven die bezoekers mogelijk vrijwillig willen verstrekken en onze werkmethoden voor de automatische verzameling en het gebruik van gegevens over hulpmiddelen in relatie tot de bezoekers en analytische gegevens in relatie tot bezoekers, zoals het IP-adres van de bezoekers en gegevens over hoe bezoekers op onze websites navigeren.

Gegevens die u verstrekt

Vanwege uw gebruik van de websites kunt u besluiten ons persoonlijke gegevens te verstrekken waaruit uw identiteit en die van uw gezinsleden kan worden afgeleid. Bij deze persoonlijke gegevens kan het gaan om iemands naam, post- of e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer of nationaal identificatienummer, gegevens over uw gezondheidstoestand of medische aandoening, of andere gegevens waaruit Edwards Lifesciences uw identiteit of contactgegevens kan afleiden. Zo kan een patiënt die een van de producten van Edwards Lifesciences heeft ontvangen, besluiten om zijn of haar ervaringen met ons te delen. Iemand die werk zoekt, kan besluiten om online op een baan te solliciteren of verzoeken om extra informatie over vacatures. Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kan verzoeken om toezending van informatie over een of meer van onze producten, of hij of zij kan gegevens doorgeven over een specifieke patiënt. Een liefdadigheidsinstelling kan om een donatie vragen.

Bovendien kan gebruik met betrekking tot sommige aspecten van onze websites uitsluitend beperkt zijn tot bevoegde beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, waarbij voor de toegang tot die gedeelten van de websites persoonlijke gegevens nodig kunnen zijn om de registratie en verificatie te vergemakkelijken.

Om aan uw verzoek om gebruik te maken van de functies van onze websites te voldoen, kunnen we u in deze gevallen vragen om persoonlijke gegevens zoals uw naam, post- of e-mailadres, telefoonnummer, en misschien een nummer van een medische vergunning of andere gegevens om te controleren of u in aanmerking komt voor het bekijken van bepaalde beperkt toegankelijke inhoud of om u zich voor een evenement te laten registreren. In beperkte gevallen, zoals bij een ongewenst voorval met betrekking tot een van onze producten, kan het ook nodig zijn om persoonlijke gegevens te verkrijgen, over uw medische aandoening, zodat we kunnen voldoen aan verplichte rapportage aan regelgevende instanties van de overheid. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten ervoor zorgen dat ze (indien vereist) toestemming van hun patiënten hebben verkregen voordat ze persoonlijke of medische gegevens over hun patiënten doorgeven.

Gegevens die we automatisch verzamelen

Om de online-ervaring te verbeteren, verzamelen we routinematig bepaalde gegevens in verband met hulpmiddelen en analytische gegevens over onze bezoekers en hun gebruik van onze websites. We registreren bijvoorbeeld het IP-adres van elke computer die zich aanmeldt op onze websites. Met dit IP-adres kunnen geen gegevens zoals uw naam of contactgegevens worden verkregen, maar kunnen we de communicatie met uw apparaat tijdens uw bezoek in stand houden. Aan de hand van het IP-adres kunnen we ook bepalen vanuit welk land u ons bezoekt, zodat we u automatisch naar de inhoud kunnen verwijzen die voor uw land van toepassing is.

We gebruiken ook “cookies” en soortgelijke volgtechnologieën. Dit zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer worden gezet, waardoor wij en onze externe partners kunnen volgen hoe u op onze websites navigeert en welke specifieke pagina’s of gegevens u bekijkt. Ga voor meer informatie over cookies, met inbegrip van uw rechten aangaande cookies, naar onze Cookieverklaring.

We kunnen ook advertenties plaatsen op de websites van derden. Deze derden kunnen gegevens over het gebruik van hun website bijhouden, en ook gegevens over “het doorklikken” vanaf een advertentie naar onze websites. Dat geeft ons inzicht in de effectiviteit van onze reclame.

Gegevens die buiten de websites om aan ons wordt verstrekt

We zien in dat we persoonlijke gegevens via andere wegen dan onze websites kunnen verkrijgen. We verzamelen gegevens over onze klanten en mogelijke klanten met het doel onze producten en diensten te verstrekken – zoals contactgegevens, financiële/factureringsgegevens en andere gegevens die bij het zakendoen aan ons worden verstrekt. Zo melden veel artsen het ons wanneer er een bepaalde klep is geïmplanteerd, zodat we een database kunnen bijhouden van de patiënt bij wie een klep met een specifiek serienummer is geïmplanteerd. Artsen stellen ons ook op de hoogte van klachten of ongewenste voorvallen met betrekking tot onze producten, en kunnen daarbij onbedoeld gegevens opnemen over de gezondheidstoestand van de patiënt. Sollicitanten op een baan kunnen papieren sollicitaties indienen. We onderhouden gegevens over aankopen door onze medische klanten en hun aanwezigheid op educatieve evenementen die we organiseren.

We verzamelen ook gegevens over verkopers, leveranciers, consultants, professionele adviseurs en andere derden, in het kader van bedrijfsmanagement en bedrijfsuitoefening. Zo verzamelen we zakelijke contactgegevens, financiële gegevens en andere gegevens die noodzakelijk zijn in de relatie met onze leveranciers en andere zakelijke partners en om de relatie te beoordelen.

De persoonlijke gegevens krijgen bij ons dezelfde bescherming, of we die nu via een website of op andere wijze ontvangen. De onderstaande beschrijvingen zijn van toepassing op persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld of ontvangen, ongeacht de wijze waarop de gegevens zijn ontvangen.

Hoe we de gegevens gebruiken die we verzamelen

Als u besluit om ons persoonlijke gegevens te verstrekken, gebruiken we die gegevens voor uiteenlopende doeleinden:

 • Om te reageren op uw specifieke verzoek of vraag, en om u informatie over en toegang tot materiaal te geven waarom u ons hebt gevraagd;
 • Om de websites aan te bieden, te gebruiken en te onderhouden;
 • Om de navigatie en inhoud van onze websites, het systeembeheer en de beveiliging te verbeteren;
 • Om transacties te verwerken en uit te voeren;
 • Om onze klantrelaties te beheren, onder meer door te reageren op verzoeken en opmerkingen en door klantenservice en ondersteuning te bieden;
 • Om onze producten en diensten te verstrekken;
 • Om onderzoek en ontwikkeling te doen ter verbetering van onze producten en diensten;
 • Om financiële, krediet- of verzekeringsrisico’s te beoordelen die voortvloeien uit een relatie of toekomstige relatie met een klant, leverancier, distributeur of zakenpartner;
 • Om andere legitieme zakelijke doelen te verwezenlijken, en andere doelen waarvan we onze gebruikers en klanten op de hoogte zullen stellen.

U krijgt van ons ook de gelegenheid om bij ons aan te geven of we uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken om u andere informatie over de producten, activiteiten of mogelijkheden van Edwards Lifesciences te sturen. Als u zich op enig moment wilt afmelden voor deze mededelingen, kunt u dat doen door dit formulier in te vullen. Edwards Lifesciences verkoopt of verstrekt anderszins geen persoonlijke gegevens aan derden voor hun marketingdoeleinden.

We kunnen gegevens in verband met hulpmiddelen en analytische gegevens die wij en onze partners verzamelen (over het IP-adres van uw computer/apparaat en door het gebruik van cookies) tijdens uw komende bezoeken gebruiken. Met deze gegevens kunnen we u naar specifieke inhoud op de websites sturen die voor u van belang kan zijn en uw computer/apparaat herkennen als u ons de volgende keer bezoekt. Als u meerdere websites van Edwards Lifesciences bezoekt, kunnen we de gegevens van uw bezoeken bijeenvoegen, voor een groter inzicht in uw gebruik van onze websites.

We kunnen ook de gegevens in verband met hulpmiddelen en de analytische gegevens die we verzamelen bij elkaar voegen. Zo kunnen we onze websites verbeteren door de interesse in de verschillende typen inhoud op de websites bij te houden en inzicht te verkrijgen in hoe onze bezoekers op de websites navigeren. Met deze gegevens kunnen we ook problemen op onze websites te diagnosticeren.

Als u besluit om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, kunnen we die gegevens combineren met de niet-persoonlijke gegevens die zijn verzameld door herkenning van het IP-adres en door middel van cookies, om inzicht te verkrijgen in uw specifieke interesses en om u relevante informatie te kunnen verstrekken.

Internationale verwerking in de VS en elders

Alle gegevens die u ons verstrekt of die we verzamelen, kunnen bekend worden gemaakt aan gelieerde ondernemingen van Edwards Lifesciences en aan onze externe dienstverleners over de hele wereld voor doeleinden die overeenstemmen met deze privacyverklaring. Dit betreft ook overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten, waar veel van onze elektronische gegevens worden bewaard. Als u besluit om uw persoonlijke gegevens via de websites aan ons te verstrekken, houdt deze verstrekking van gegevens in dat u deze overdracht van gegevens accepteert.

Dat betekent dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven naar een ander land dan uw land van vestiging voor verwerking of bewaring, en deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden die door ons worden ingehuurd om diensten te verlenen zoals het hosten van websites, databasebeheer of analytische diensten. Sommige van deze landen hebben mogelijk geen wetgeving inzake gegevensbescherming die gelijkwaardig is aan de wetgeving van uw land van vestiging, maar we hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven volgens de maatstaven die in deze privacyverklaring worden beschreven, ongeacht waar deze gegevens worden verwerkt.

Voor Europese bezoekers, zie hieronder voor informatie over onze participatie in het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework.

EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens uit de Europese Economische Ruimte voldoen Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC en Edwards Lifesciences CardiAQ LLC gezien onze certificering aan de principes van het EU-US Privacy Shield en het Swiss-US Privacy Shield, zoals uiteengezet door het Amerikaanse (VS) ministerie van Economische Zaken, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit Europese landen. Gezien onze certificering voldoen we aan de principes van het Privacy Shield inzake kennisgeving, keuzemogelijkheid, verantwoordelijkheid voor secundaire overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit en beperkte gebruiksdoeleinden, toegang, verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. Bezoek voor meer informatie over het EU-US Privacy Shield-programma en het Swiss-US Privacy Shield-programma  [exit_notice id=’791′]https://www.privacyshield.gov[/exit_notice]. Bezoek om onze certificeringspagina op de Privacy Shield-lijst te bekijken:[exit_notice id=’791′] https://www.privacyshield.gov/list[/exit_notice].

Onze bedrijven in de VS vallen onder de bevoegdheden tot onderzoek en handhaving van de Federal Trade Commission.

Wanneer we onder het Privacy Shield persoonlijke gegevens doorgeven aan onze externe agenten, blijven we verantwoordelijk als onze externe agent bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet voldoet aan de principes van het Privacy Shield, tenzij we kunnen bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor het voorval dat tot schade leidt.

Als u nog vragen of punten van zorg hebt met betrekking tot onze certificeringen in verband met het EU-US of Swiss-US Privacy Shield, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de contactgegevens die hieronder worden gegeven en zullen we snel op uw vragen of punten van zorg reageren.

Als een probleem in verband met privacy of gebruik van gegevens niet tot tevredenheid door ons is opgelost, neem dan contact op met onze onafhankelijke geschilleninstantie in de VS (kosteloos) op [exit_notice id=’791′]https://feedback-form.truste.com/watchdog/request[/exit_notice]. Als deze onafhankelijke inspanningen niet slagen, staat het Privacy Shield Framework in bepaalde situaties arbitrage toe. Bezoek [exit_notice id=’791′]https://www.privacyshield.gov [/exit_notice] voor meer informatie over het arbitrageproces.

We zullen ook onze medewerking verlenen aan en voldoen aan de eisen van onderzoeken, besluiten of adviezen van het Amerikaanse (VS) ministerie van Economische Zaken en de Federal Trade Commission met betrekking tot persoonlijke gegevens die we onder het Privacy Shield Framework ontvangen.

We wijzen u erop dat we onder bepaalde omstandigheden verplicht kunnen zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken naar aanleiding van wettige verzoeken van openbare instanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan de eisen van de nationale veiligheid of wetshandhaving.

Bekendmaking van gegevens aan derden

Edwards Lifesciences maakt gebruik van derden die diensten voor ons verlenen, inclusief diensten inzake gegevensverwerking. Deze derden zijn overeengekomen om te voldoen aan de privacy en bescherming van persoonlijke gegevens die ze van ons ontvangen.

In sommige gevallen kunnen we verplicht zijn om op basis van wetgeving, dagvaarding of rechterlijk bevel gegevens bekend te maken. Als u, bijvoorbeeld, een website gebruikt om een negatieve ervaring met een product te melden, kunnen we verplicht zijn om deze informatie aan het Amerikaanse Voedsel- en Geneesmiddelenagentschap (FDA) of soortgelijke regelgevende instanties in andere landen te melden. We kunnen ook gegevens bekend maken in gevallen waarin we van mening zijn dat dit noodzakelijk is om de essentiële belangen van personen te beschermen, of onze wettelijke rechten uit te oefenen, te bevestigen of te verdedigen.

Als een derde partij een van onze bedrijven of hun activa overneemt, kunnen we aan de verkoop gerelateerde gegevens aan die derde partij bekend maken. We zullen het aan deze overnemende derde partij duidelijk maken dat de van ons ontvangen persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk waren verkregen.

Ten slotte kunnen we om uw toestemming verzoeken om uw persoonlijke gegevens aan een bepaalde derde partijen bekend te maken. In die omstandigheden maken we uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming bekend.

Uw privacykeuzes

Bij uw gebruik van de websites, krijgt u de gelegenheid om keuzes te maken over de persoonlijke gegevens die wij ontvangen en hoe we die kunnen gebruiken.

Informatie over Edwards ontvangen. Als u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, kan u worden gevraagd om al dan niet te bevestigen of u in de toekomst berichten wilt ontvangen, inclusief e-mailberichten. Als u bevestigt, kunnen we u van tijd tot tijd informatie over producten of diensten toezenden. Ook als u bevestigt dat Edwards u aanvullende informatie mag toesturen, kunt u nog altijd van gedachten veranderen door dit formulier in te vullen of door de instructies in een e-mailbericht dat we u sturen te volgen.

Cookies. Bekijk onze Cookieverklaring voor informatie over hoe u cookies en soortgelijke volgtechnologieën kunt accepteren of weigeren.

Inzage, correctie of wijziging van uw persoonlijke gegevens. Als u de persoonlijke gegevens die u ons eerder hebt verstrekt, wilt inzien, bijwerken of corrigeren, wijzigen of verwijderen, vul dan dit formulier in. We zullen uw verzoek in overweging nemen in overeenstemming met de principes van het Privacy Shield en de toepasselijke wetgeving.

Do Not Track-signalen/online volgen. Sommige webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat ze een Do Not Track-signaal (DNT-signaal) afgeven aan de websites die u bezoekt. Dat signaal geeft aan dat de website geen gegevens over uw activiteiten op de verschillende websites mag verzamelen. Momenteel reageren we niet op DNT-signalen.

Edwards Lifesciences volgt uw activiteiten op websites of applicaties van derden echter niet (behalve voor de controle van uw interacties met een van onze advertenties op websites van derden), en we selecteren geen inhoud op basis van uw activiteiten op de websites of applicaties van derden. Als u meer dan een site van Edwards bezoekt, volgen we uw activiteiten op alle websites die door Edwards worden gerund, zodat we uw algemene ervaring met Edwards kunnen verbeteren.

Uw persoonlijke gegevens verwijderen. U kunt Edwards Lifesciences verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen door dit formulier in te vullen.

Privacy van kinderen

Edwards Lifesciences is niet van plan persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar te verzamelen zonder toestemming van de ouder of wettige voogd van het kind. We delen geen persoonlijke gegevens van iemand jonger dan 13 jaar met iemand buiten Edwards (behalve in gevallen waarin de wet dat vereist, en met onze agenten die zich verplicht hebben de privacy van de gegevens te behouden).

Kinderen onder de 13 jaar dienen ons geen persoonlijke gegevens toe te zenden zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouder of wettige voogd. Als u denkt dat uw kind persoonlijke gegevens heeft verstrekt en u wilt verzoeken om deze gegevens uit onze systemen te verwijderen, vul dan dit formulier in. We zullen al het redelijke doen om aan uw verzoek te voldoen.

Onze inzet voor gegevensbeveiliging en -bescherming

Edwards Lifesciences begrijpt dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst belangrijk is, en we doen ons best om uw vertrouwen te behouden. We gebruiken de standaard technologische en organisatorische maatregelen binnen de sector om de beveiliging van de gegevens die we verzamelen en die u ons verstrekt te beschermen.

Ondanks deze redelijke inspanningen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, wijziging of andere typen misbruik, kunnen we niet garanderen dat een dergelijk verlies nooit zal voorkomen. Er bestaat altijd een risico dat een derde, zonder onze goedkeuring, onwettig toegang tot onze systemen krijgt of op een andere wijze toegang krijgt tot persoonlijke gegevens.

Als u zich zorgen maakt over uw persoonlijke gegevens

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier of op het onderstaande adres:

 • Privacy Office
  Edwards Lifesciences
  One Edwards Way
  Irvine, Californië 92614
  E-mail: privacy@edwards.com

Als u per e-mail een antwoord wilt ontvangen, zorg dan dat u uw naam, postadres en mailadres toevoegt. Als we geen e-mailadres ontvangen, antwoorden we u via de gewone post.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen we onze privacyverklaring herzien. Als we dat doen, posten we het bijgewerkte beleid en veranderen we de onderstaande datum “laatst herzien”. We moedigen u aan om af en toe op deze pagina een kijkje te nemen om op de hoogte te blijven van onze werkmethoden.

Het is onze bedoeling om persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met de geldige privacyverklaring op het tijdstip dat de gegevens werden verzameld. Als we van plan zijn om de manier waarop we persoonlijke gegevens gebruiken of delen wezenlijk te veranderen, informeren we u vooraf en krijgt u de gelegenheid om te besluiten of u ons toestaat uw gegevens op deze nieuwe en andere manieren te gebruiken.

Herzien op 30 november 2017, om de verwijzing naar onze onafhankelijke geschilleninstantie te herzien.

Uw gezondheid staat bij ons voorop.

Covid-19

In deze tijden van het coronavirus en de snelle wereldwijde ontwikkelingen, zult u wellicht vragen of zorgen hebben over uw aortaklepstenose.

We adviseren u om een arts of het hart team te raadplegen voor advies of begeleiding.

We wensen u het allerbeste in uw huidige situatie.