Ekkokadiogram (ekko)

Denne diagnostiske testen bruker lydbølgeteknologi eller ultralyd for å vise tredimensjonale bilder av hjertet for å bedre vurdere hjertefunksjonen.

Se alle ordlistebegreper

Din omsorg er viktig for oss.

Covid-19

Og i forbindelse med den globale situasjonen vi nå er inne i med COVID-19, vet vi at du kan ha spørsmål eller bekymringer angående din aortastenose.

Rådfør deg med legen din eller hjerteteamet.

Vi ønsker deg alt vel!