Livet etter en aortaklafferstatning

Rehabiliteringsprosessen etter aortaklafferstatning varierer ut fra pasientens helsetilstand. Det kan også avhenge av hvilken type behandling du gjennomgår.

Du kan bli overført til intensivavdelingen en liten stund eller flyttet direkte til et overvåkingsrom. Legen oppdaterer dine pårørende om hvordan det går med deg.

Det er viktig at du snakker med legen din om hvor lang tid det kan ta før besøkende kan forvente å se deg, samt når du kan forvente å dra hjem.

Meld deg på e-postlisten
Meld deg på i dag
Snakk med legen din
Få tilsendt veiledningen
http://Woman%20hiking

Din omsorg er viktig for oss.

Covid-19

Og i forbindelse med den globale situasjonen vi nå er inne i med COVID-19, vet vi at du kan ha spørsmål eller bekymringer angående din aortastenose.

Rådfør deg med legen din eller hjerteteamet.

Vi ønsker deg alt vel!