Anestesi

Tillfällig förlust av känsla eller medvetenhet, som induceras av sjukvårdspersonal under ett kirurgiskt ingrepp.

Visa alla termer i ordlistan