Hjärtvårdsrehabilitering

Ett medicinskt övervakat vårdprogram som är utformat för att förbättra hälsan hos personer som har haft problem med hjärtat eller nyligen genomgått hjärtkirurgi.

Visa alla termer i ordlistan

Din vård är viktig för oss.

Covid-19

Under denna globala situation med COVID-19, om du har frågor eller känner oro för din aortastenos vänligen kontakta din läkare för vägledning.

Vi önskar dig god hälsa.