Hjärtvårdsrehabilitering

Ett medicinskt övervakat vårdprogram som är utformat för att förbättra hälsan hos personer som har haft problem med hjärtat eller nyligen genomgått hjärtkirurgi.

Visa alla termer i ordlistan