Verktyg och support

Gratis resurser finns nedan för att utbilda dig och dina anhöriga om aortastenos och dess behandlingsalternativ.

Från patientberättelser till broschyrer och videor om ingreppet: Det finns många resurser tillgängliga för att hjälpa dig att fatta välinformerade beslut om din sjukvård.

Gratis Informationspaket

Gratis Informationspaket

Innehåller information om hjärtklaffsjukdom, aortastenos och en guide för läkarsamtal.

Videor

TAVI hjälper till att förvandla Gunilla liv

Efter att Gunillas hälsa försämrades, berättade hennes läkare att hon behövde en ny hjärtklaff. Han rekommenderade ett mindre invasivt behandlingsalternativ som kallas kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI).

Vad är aortastenos?

Läs mer om orsakerna till aortastenos och hur den utvecklas.

Behandlingsalternativ för aortastenos

Utforska behandlingsalternativen för uttalad aortastenos, inklusive kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI) och kirurgiskt aortaklaffsbyte (öppen hjärtkirurgi).

Broschyrer

Aortastenos

Utforska orsakerna till aortastenos, vem som berörs, hur det diagnostiseras och vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Har du fått besked om att du har ett blåsljud i hjärtat?

Ta reda på varför blåsljud ofta är ett första tecken på hjärtklaffsjukdom – ett vanligt, men behandlingsbart tillstånd.
Vanliga frågor och svar
Gå till Vanliga frågor