Verktyg och support

Gratis resurser finns nedan för att utbilda dig och dina anhöriga om aortastenos och dess behandlingsalternativ.

Från patientberättelser till broschyrer och videor om ingreppet: Det finns många resurser tillgängliga för att hjälpa dig att fatta välinformerade beslut om din sjukvård.

Vanliga frågor och svar
Gå till Vanliga frågor

Din vård är viktig för oss.

Covid-19

Under denna globala situation med COVID-19, om du har frågor eller känner oro för din aortastenos vänligen kontakta din läkare för vägledning.

Vi önskar dig god hälsa.