Gratis informationspaket

Inkluderar följande resurser:

  • Broschyr om blåsljud
  • Broschyr om aortastenos
  • TAVI-broschyr
  • Vägledning för diskussion med läkare
  • Lista över hjärtkliniker nära dig

Din vård är viktig för oss.

Covid-19

Under denna globala situation med COVID-19, om du har frågor eller känner oro för din aortastenos vänligen kontakta din läkare för vägledning.

Vi önskar dig god hälsa.