Har du frågor om aortastenos och behandlingsalternativen för det?

Utforska våra vanliga frågor nedan och få den information du behöver för att hitta lämplig behandling av aortastenos.

Expandera vanliga frågor och svar

Om hjärtklaffsjukdom och aortastenos

Expandera vanliga frågor och svar

Diagnos och behandling av aortastenos

Expandera vanliga frågor och svar

Om kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI)

Expandera vanliga frågor och svar

Få en behandlingsutvärdering

Expandera vanliga frågor och svar

Återhämtning från TAVI

Expandera vanliga frågor och svar

Om öppen hjärtkirurgi

Expandera vanliga frågor och svar

Patientresurser för aortastenos och behandlingsalternativ

Din vård är viktig för oss.

Covid-19

Under denna globala situation med COVID-19, om du har frågor eller känner oro för din aortastenos vänligen kontakta din läkare för vägledning.

Vi önskar dig god hälsa.