Videor

Miljoner människor har diagnostiserats med uttalad aortastenos. Titta på videorna där patienter beskriver sina upplevelser från diagnosen, till behandling och rehabilitering, och hur de övervann sin uttalad aortastenos.

Din vård är viktig för oss.

Covid-19

Under denna globala situation med COVID-19, om du har frågor eller känner oro för din aortastenos vänligen kontakta din läkare för vägledning.

Vi önskar dig god hälsa.